X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 21 فروردین 1387 ساعت 11:47

گوشه ای از گناه و عذاب بد حجابی وموسیقی

چون تهاجم فرهنگی دشمن در بد حجابی و موسیقی شدت گرفته لذا ملهم شده که بطورفشرده نمونه های از آیات قرآن و احادیث را در مورد شدت گناه وعذاب آنها ذکر نموده تا هر مسلمانی کاملا مراقب خود ودیگران باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

گوشه ای از گناه و عذاب بد حجابی وموسیقی

چون تهاجم فرهنگی دشمن در بد حجابی و موسیقی شدت گرفته لذا ملهم شده که بطورفشرده نمونه های از آیات قرآن و احادیث را در مورد شدت گناه وعذاب آنها ذکر نموده تا هر مسلمانی کاملا مراقب خود ودیگران باشد .

1. سوره نور آیه 31- 30 که در آنها بد حجابی حیای چشم برای زن ومرد  وحجاب پوشش و حتی حجاب راه رفتن برای زنها امر شده درآخر به آ نها  که احیا نا رعایت نکرده می فرماید «و توبه نمایید ای افراد با ایمان که امکان رستگاری را بیابید .» که به این معنی استکه فرد وجامعه ای که در آن حجاب نبا شد امکان وامید رستگاری  وبهشت برای آنها نخواهد بود.که همین آیه قرآن برای توجه هر مسلمانی فوق کفایت است .2- حضرت پیغمبر اکرم (ص) بحا ل زنهای بد حجاب و بی حجاب و... که از جانب خداوند عذابهای آنها  به حضرتش نشان داده شده میگریند، پس خود زنها باید چگونه مراقب حجاب خود باشند و اگر احیا نا سر موئی یا د ست آستینی ... بد ون پوشش ساده در برابر نامحرم از آنها نمایان شد اشک بریزند؟ !!! حدیث طولانی واز حضرت عبدالعظیم حسنی است که از امام جواد (ع) و آنحضرت ازپدران خود (امامان) نقل فرموده تا به حضرت امیر المومنین (ع)و فاطمه الزهراء(ع) میرسد که محضرحضرت رسول(ص)شرفیاب شده مشاهده میکنند آنحضرت سخت گریانند ودرپاسخ به سؤال از سبب گریه میفرمایند :شبی درمعراج زنهایی از امت خود رادرحال عذابی شدید دیدم وعذاب وگناه آنها رابیان می فرمایند. که ما بخاطر اختصار در اینجاآن قسمت مربوط به بد حجابها و بی حجابها را ذکر می نماییم :( زنی را دیدم بموی سرش آویخته شده ومغزسراومی جوشد‍‍‍‍‍‍‍‍... وزنی رادیدم که گوشت بدن خود را می خوردوآتش از زیربدن اوشعله ور است ... و زنی را دیدم گوشت بدن خود راازجلووازپشت باقیچیهایی ازآتش، میبرد ... ،ای دخترم اماآنکه بمویش آویزان گشته بود او موی خود راازمردان نمی پوشانده ...وآنکه گوشت بدنش را می خورد ،خود را برای مردم آراسته می کرد ... وآنکه گوشت خودراباقیچیها می چید،درمقابل نامحرمان ظاهر می شد )1 البته روشن است که مردها هم باید در ش‍اٌن خود حیاوحجاب در پوشش وخودآرایی داشته که مفاد احادیث حضرات پیغمبر اکرم (ص) وامامان(ع)آنست که حتی نبایدلباسهای آنها از نظر رنگ هم در برابر دیگران جلف وزننده ومثلاقرمز و رنگارنگ و نازک و امثال آن باشد ومیفرمایند «خدالعنت کندمردی راکه خود راشبیه زنهاوزنی راکه خودرا شبیه مردهانماید.»2

تذکر- اگرچادریاروپوش وروسری زن به گونه ای باشد که ازنظررنگ وغیره جلب نظروتوجه کندازمصادیق بی حجابی است، زیرامقصودازحجاب پوشش دراسلام وقرآن آنستکه بدن ولباس وتزئینات زن که جلب نظرمیکند. پوشیده شود، نه صرف انداختن پارچه ای برسر. نیزاولیاء دختران کوچک مکلفند آنها رابا پوشش متناسب باغیرت وعفت وپاکی نگاه جامعه قراردهند همان گونه که درپاسخ به استفتاءاتی ازمراجع دراین باره به همین مفاد آمده است وازحضرت امیر( ع) است که :« لعن الله من لا یغار» (خدا لعنت کندکسی راکه غیرت ندارد ).

واما شدت گناه وعذاب لهو ولعب ( موسیقی )

گذشته از آنهمه آیات قرآن که در احادیث به لهو ولعب وموسیقی تفسیرشده ماننده آیه 6سوره لقمان وغیرهاوآنهمه احادیث، دراینجافقط درمحضریک حدیث صحیح قرارمی گیریم وازآن حدیث صحیح ازحضرت امام صادق (ع)است :« استماع الغناءواللهوینبت النفاق فی القلب کماینبت الماءالزرع »،( شنیدن غناولهو( موسیقی ) درقلب، نفاق می رویاندکه همان گونه که آب کشت وزرع می رویاند )3 یعنی آن عقیده وایمان قلبی دینی راازانسان مدعی مسلمانی میگیردودرنتیجه درزمره منافقین دردین خواهد بود.ازسوئی درقرآن کریم سخت ترین عذاب رابرای منافقین اعلام فرموده که:« ان المنافقین فی الدرک الا سفل من النار ...»(منافقین درقعروطبقه زیرین جهنم جای خواهندداشت وهرگزیارویاوری(که آنها رانجات دهد)برای آنها نخواهی یافت، مگرکسانی که توبه وبازگشت وخودرااصلاح و...نمایند). ( سوره نساء آیه 146-145 ) ودرسوره منافقین است که : ( ای رسول خدا تو از خدا بر آنان آمرزش بخواهی یا نخواهی به حالشان یکسان است خدا هرگز آنها را نمی بخشدکه همانا قوم نابکارفاسق را خداهیچوقت( به راه سعادت) هدایت نخواهد کرد). با آنهمه آیات قران ازجمله آیات مذکوره وآنهمه احادیث وفرموده های حضرت نبی اکرم (ص) وائمه(ع) ازجمله همین حدیث صحیح ومعتبرفوق الذکر که نمونه ای ازاحادیث بسیاردیگراست. اگرکسی بخودنیاید،خودعلامت نداشتن باوروعقیده قلبی اویعنی نفاق وکفرباطنی است وبایددردین واسلام خودتجدیدنظرکند.

خداوندابحق محمدوال(ص) این امت اسلامی راازشرشیاطین جن وانس وهوای نفس محافظت فرما

                                                                                                                                                                                                     

(1) وسائل الشیعه- کتاب النکاح ابواب مقدماته ب117.

(2) وسائل- احکام الملابس ب14- 13 

(3) مکاسب جامع الاحادیث- ابواب ما یکتسب به ب32 حدیث1.

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo

کد ثانیه شمار